Петият ден от "Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г." премина изключително интензивно и интересно - Youth Center Vratsa

Петият ден от „Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г.“ премина изключително интензивно и интересно

Петият ден от „Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г.“ премина изключително интензивно и интересно. Работихме по групи, планирахме последващи дейности, мрежувахме и трупахме още нови ресурси, които да прилагаме в нашата работа на терен. Беше ден, в който си дадохме равносметка за наученото през тези дни и разбира се получихме своите сертификати.

За нас беше удоволствие да участваме в това прекрасно обучение и изказваме нашите благодарности за професионализма и експертизата на Сдружение Възможности без граници/ Infinite Opportunities Association Тепърва работата предстои!

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар