От 29. ноември до 1. декември в гр. София се проведе обучение на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за ключови компетентности "Лични, социални и умения за учене" - Youth Center Vratsa

От 29. ноември до 1. декември в гр. София се проведе обучение на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене“

От 29. ноември до 1. декември в гр. София се проведе обучение на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене“. В него взе участие образователен медиатор от Младежки център – Враца. Дискутирани бяха теми свързани с педагогическите технологии, методи и комуникационни умения за работа в екип и също така предизвикателствата пред пазара на труда през 21 век и развитието на ключовите компетентности чрез учене и социализация. Обучението беше изключително ползотворно за бъдещата работа на колегата от Младежки център – Враца.

Напишете коментар