Откриваща пресконференция на Проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ - Youth Center Vratsa

Откриваща пресконференция на Проект „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“

Днес в сградата на Младежки център – Враца се състоя стартираща пресконференция, с която се даде началото на дейностите по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 – С01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.На събитието присъстваха кметът на Община Враца, представители на Министерство на образованието и науката, на РУО-Враца, общински съветници, експерти на общините Мездра, Роман, Криводол, Хайредин и Мизия, както и представители на местните медии. Стартиращият проект е планиран за период от 36 месеца с одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 587 473,97 лева и обхваща целевата група младежи от 15 до 29-годишна възраст, включително представители на уязвимите групи. Партнираща организация е Romania – FITT (Timis County Youth Fondation) – ENYC от Румъния.Част от дейностите, включени в проекта, са:- Проучване на актуалните интереси и нужди на младите хора, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони;- Организиране на мотивационни беседи и на превантивно информационни кампании, насочени към мотивация за продължаване на образованието и постигане на поставените цели, способност за планиране на личните финанси и други полезни за младите хора от областта теми;- Провеждане на неформални обучения, изграждащи и развиващи меките умения на младите хора от целевата група във връзка с тяхната бъдеща социална и трудова реализация, включително с гост лектор от партниращата организация от Румъния;- Осъществяване на предвидени 40 младежки проекта в области като спорт, екология, култура, обособяване и развитие на младежки пространства и видео изкуство, за които младежите ще могат да кандидатстват, като за одобрените проекти ще бъде осигурено необходимото съдействие;- Организиране на форуми за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” и провеждане на курсове за професионална преквалификация;- Провеждане на обучителни дейности и младежки обмен с партньорската организация от Romania – FITT (Timis County Youth Fondation) – ENYC;- Създаване на младежки клубове по интереси, в които ще се извършват дейности по допълнително неформално обучение и много други атрактивни занимания;- Изграждане на допълнителна мултифункционална сграда на Младежки център – Враца със сцена и социална чайна, която ще предостави нови възможности за провеждане на уникални за нашия регион дейности в съответствие с интереса и нуждите на младите хора в града.Във фокуса на планираните по новия програмен период дейности освен младите хора от Община Враца ще попадат и общините Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар