Отбор "Fuego" организира обучението "Изкуството и огънят"  на 7. и 8. март от 10:00 ч. в сградата на Младежки център - Враца, то се реализира като част от младежките инициативи "Създаваме заедно" - Youth Center Vratsa

Отбор „Fuego“ организира обучението „Изкуството и огънят“  на 7. и 8. март от 10:00 ч. в сградата на Младежки център – Враца, то се реализира като част от младежките инициативи „Създаваме заедно“

Отбор „Fuego“ организира обучението „Изкуството и огънят“  на 7. и 8. март от 10:00 ч. в сградата на Младежки център – Враца, то се реализира като част от младежките инициативи „Създаваме заедно“. Целта на събитието е участниците да бъдат запознати с различните форми на изкуство и допирните им точки с огъня, чрез методите на неформалното образование. По този начин да бъде създадена култура в младите хора да уважават и участват в повече събития с културна насоченост, а също така да се повиши броят на хората, занимаващи се с огненото изкуство в област Враца.

Линк за регистрация: https://bit.ly/4bWLcvt
Местата са ограничени, така че се записвайте от сега!

Младежката инициатива „Изкуството и огънят“ на отбор „Fuego“ e част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар