Онлайн среща с екипите с одобрени проекти по Младежки инициативи „Създаваме заедно“ - Youth Center Vratsa

Онлайн среща с екипите с одобрени проекти по Младежки инициативи „Създаваме заедно“

На 06.04.2021г. беше проведена онлайн среща на екипа на Младежки център – Враца и представители на отборите с одобрени проекти по Младежки инициативи „Създаваме заедно“.

В края на миналата година бяха излъчени 15-те проекта на млади хора от областта, които ще получат финансиране до 1000 лева за реализирането си, а организираната среща е част от началния етап на тяхното осъществяване. „Създаваме заедно“ се реализира във връзка с изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021г.

На събитието присъстваха ръководителят на Проекта – г-н Денислав Георгиев, младежки работници и образователни медиатори от Младежки център – Враца и представители на голяма част от 15-те екипа с одобрени младежки инициативи.

В рамките на срещата всички присъстващи се представиха с кратка информация за себе си, като младежите, автори на спечелилите проекти, разказаха за своите идеи и цели във връзка с осъществяването на инициативите си, както и какви са техните притеснения относно възможните проблеми при работата по завършването им. Екипите с одобрени проекти имаха възможност да се запознаят с менторите, които ще им съдействат на всеки етап от реализацията на идеите им, да им задават въпроси и да уточнят някои детайли във връзка със следващите стъпки от осъществяването на младежките инициативи.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар