Онлайн среща с неправителствени организации, работещи в сферата на социалното включване на ромската общност - Youth Center Vratsa

Онлайн среща с неправителствени организации, работещи в сферата на социалното включване на ромската общност

Днес екипът на Младежки център – Враца взе участие в работна среща, проведена между екипите на центровете, част от Националната мрежа на младежките центрове в България, и представители на различни неправителствени организации, работещи в областта на социалното включване на ромската общност. Въпросите, на които акцентирхме, бяха свързани с по-ефективното включване на уязвимите групи от ромската общност в дейностите на центровете, обмен на идеи и добри практики, както и някои специфики на работата с младите хора от тези групи, включително здравно образование, семейно планиране и други.
Насоки и съвети по отношение на работата на терен и по-успешното социално включване на младежите роми ни дадоха г-жа Радостина Чапразова – директор за България на Младежка фондация „Арете“; г-жа Айлин Джафер – мениджър проекти в Тръст за социална алтернатива; д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на БАСП; г-н Петър Цветанов – заместник-председател на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори и действащ здравен медиатор в Община Монтана и г-н Николай Кирилов – основател на „Рома Лом“.
Срещата се състоя във връзка с изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар