Онлайн среща на осемте младежки центъра, част от НММЦ - Youth Center Vratsa

Онлайн среща на осемте младежки центъра, част от НММЦ

На 24.03.2021г. Младежки център – Враца взе участие в проведената онлайн работна среща на Националната мрежа на младежките центрове и Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В рамките на срещата представители на всички осем младежки центъра в страната обсъдиха актуализацията на Договора за сътрудничество между тях и посоките на развитие на НММЦ в следващите няколко години.

Напишете коментар