Онлайн среща на центровете от НММЦ и ПО на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" - Youth Center Vratsa

Онлайн среща на центровете от НММЦ и ПО на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

На 21.05.2021г. Младежки център – Враца се включи в онлайн работна среща на Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и центровете от Пловдив, Добрич, Стара Загора, Перник, Бургас, Монтана и Габрово, част от Националната мрежа на младежките центрове в България.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с изискванията за заемане на длъжностите младежки работник и ромски образователен медиатор.

Напишете коментар