Онлайн среща на младежките центрове във Враца и Тимишоара, Румъния - Youth Center Vratsa

Онлайн среща на младежките центрове във Враца и Тимишоара, Румъния

Днес екипите на Младежки център – Враца и Младежки център – Тимишоара проведоха онлайн работна среща, на която определиха дейностите, програмата и датите на предстоящото представяне на двата центъра. Събитието беше организирано във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитието на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Поради епидемичната обстановка в двете държави планираното посещение на екипа на МЦ – Враца в Тимишоара, Румъния ще бъде осъществено чрез онлайн видео разговори в рамките на три поредни дни през април тази година. В поредицата от онлайн срещи младежките работници от двата центъра ще представят планираните и вече реализирани дейности по проектите, които изпълняват, и ще представят добри практики от своята работа с младежи от съответните региони.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар