Онлайн обучение, посветено на критериите за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа - Youth Center Vratsa

Онлайн обучение, посветено на критериите за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа

Младежки център – Враца взе участие в онлайн обучение на тема Знак за качество – критерии и постигането им, с практическа насоченост и споделяне на опит, организирано от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ със съдействието на младежките центрове в България със Знак за Качество на Съвета на Европа.

Обучението се проведе в два последователни дни – на 27 и 28 април 2021г. и беше насочено към изясняване на специфичните изисквания на Знака за Качество и начинът за постигането им. В рамките на събитието бяха осъществени редица дейности като презентиране на критериите, енерджайзъри, дискусии и споделяне на опит между екипите на младежките центрове в България.

Напишете коментар