Неформално обучение на тема „Заедно можем без омраза“ с ученици от ИОУ „Васил Левски“ - Враца - Youth Center Vratsa

Неформално обучение на тема „Заедно можем без омраза“ с ученици от ИОУ „Васил Левски“ – Враца

Част от екипа на Младежки център – Враца проведе неформална дейност на тема: „Заедно можем без омраза“, с ученици от ИОУ „Васил Левски“ гр. Враца. Младежите се запознаха с тримата другари на невежеството – стериотипа, предразсъдъка и дискриминацията. Те бяха представени чрез различни упражнения и ролеви игри, които накараха участниците да влязат в различни роли и да се поставят в обувките на хората, срещу които се проявяват стериотипи, предразсъдъци и дискриминация. Целта на срещата бе децата да придобият нови знания, както и да осъзнаят важността и нуждата от толерантност в обществото. Като награда за своето участие в нашата дейност, младежите ще получат аниматорска програма с много забавления, изненади, лакомства и предметни награди от сдружение „Благотворни приятели“.
Неформалната дейност е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар