Неформално обучение - Youth Center Vratsa

Неформално обучение

Вчера на 2. ноември част от екипа на Младежки център – Враца проведе среща с ученици от 8 клас, специалност „Интериорен дизайн“ към Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ – гр. Враца. Темата на нашата среща беше екипност, сплотеност и защо е важно да сме по-добри един към друг. Екипът ни проведе различни активности, които накараха младежите да влязат в различни ситуации и роли, а след това заедно дискутирахме проблемите и решенията. Поканата да гостуваме беше отправена от техния преподавател по интериорен дизайн и класен ръководител Росица Стоянова.

Неформалното обучение е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар