НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - Youth Center Vratsa

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Неформалните дейности и обучения, които екипа на младежки център – Враца провежда са базирани на методите на неформалното образование учене чрез преживяване. Младежите имаха възможността да се включат в редица неформални обучения, информационни и работни срещи и работилници.
Предвид факта че сградата на Младежки център – Враца отвори врати преди 4 години на 10-ти Май 2016 г. над 1000 младежи се включиха в инициативи в сградата на Младежки център – Враца. Част от тях – Лятна младежка академия; Интернет зависимост; Здравословно хранене – дискусия за или против хранителните добавки и анаболни стероиди; Информационни срещи за промотиране клуб “Младите хора на Враца”; Информационна среща за представяне възможностите за включване, към фондация “Заедно в час”; Работилница за изготвяне на мартеници; Радичкова , обучение „БЕЗ ПЛАН” с цел създаване на капацитет от млади хора, които да развият умения за създаване и провеждане на събития.
Останалите неформални дейности и обучения на теми: Агресията сред младите хора; Превенция на ранните сексуални контакти; Мотивация за продължаване на образованието; Правата на човека; Моето място сред природата; Хигиена на храненето и лична хигиена, бяха проведени, а някои от тях продължават да се провеждат на територията на учебни заведения, публични и обществени места (парк Леденика, местността Боров камък, Младежки еко лагер – с.Очин дол, Манастирски дол, клубове и читалища)