НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - Youth Center Vratsa

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Неформалните дейности и обучения, които екипа на Младежки център – Враца провежда са базирани на методите на неформалното образование. Младежите имаха възможността да се включат в редица неформални обучения, информационни и работни срещи, и работилници.
Младежки център – Враца организира неформални инциативи на теми “ Интернет зависимост“; „Здравословно хранене – дискусия за или против хранителните добавки и анаболни стероиди“; Организират се информационни срещи за промотиране клуб “Младите хора на Враца” и също такава за представяне възможностите за включване към фондация “Заедно в час”. Работилница за изготвяне на мартеници. Обучение „БЕЗ ПЛАН” с цел създаване на капацитет от млади хора, които да развият умения за създаване и провеждане на събития.
Останалите неформални дейности и обучения на теми: „Агресията сред младите хора“; „Превенция на ранните сексуални контакти“; „Мотивация за продължаване на образованието“; „Правата на човека“; „Моето място сред природата“; „Хигиена на храненето и лична хигиена“ бяха проведени, а някои от тях продължават да се провеждат на територията на учебни заведения, публични и обществени места (парк Леденика, местността Боров камък, Младежки еко лагер – с.Очин дол, Манастирски дол, клубове и читалища). В тази годишната Лятна програма младежките работници проведоха неформални обучения в партньорство с Mindhub Vratsa, където най-малките младежи се учиха да програмират по един забавен и интересен начин. Осъществиха се обучение за емоционална интелигентност и workshop за огнено изкуство, организиран от FireLab.

На 27. януари 2022 младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение на тема “ Толерантни заедно- нека кажем Не на омразата в интернет“ с ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Тази активност е част от кампанията по случай Международния ден за безопасен интернет, а за материалите ползвани по време на обучението благодарим на нашите приятели от Център за безопасен интернет ( Safenet). Младежите взеха активното участие, като сериозно подходиха към темата, засягаща проблема с изпращането на имплицитни снимки между връстници и не само. Така нареченият секстинг се случва почти ежедневно, а последствията от него могат да бъдат драматични в случай, че човекът не потърси помощ. Всичко това, както и имиджа, който изграждаме в социалните мрежи плюс правилата, които имаме за ползване на различни приложения бяха обсъдени в дискусия. Коментирани бяха както положителните последствия, така и негативни в резултат на наши необмислени действия във виртуалното пространство. На 28. януари се проведе втората част от заниманията на тема „Толерантни заедно- нека кажем Не на eзика на омразата в интернет“ с ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Обучението “ Толерантни заедно – нека кажем Не на омразата в интернет“ е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията. На 7. февруари младежките работници от Младежки център – Враца взеха участие в Еразъм + проект на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, който беше посветен на социалното предприемачество. Те организираха няколко неформални активности, с които да запознаят участниците по един интерактивен начин с основни понятия в социалното предприемачество, а също така да ги предразположат към активната работа, която им предстои през седмицата. Младежките работници бяха благодарни за възможноста да се включат. В края на февруари младежките работници от Младежки център – Враца проведоха занятие на тема „Основни права и свободи“ с деца (от Турция, Гърция и Румъния). Те са дошли по програма Еразъм + в училище ОУ „Васил Левски“ , гр. Враца.

От 18. до 20. март се състоя и първият “МЛАДЕЖКИ УИКЕНД” за 2022 г., организиран от Младежки център – Враца съвместно с Сдружение “Фуутура”. Участие взе Колоездачен Клуб “Враца – Велообщество”. В мероприятията взеха участие 15 младежи от Враца, София, Благоевград, Пловдив и др. През всички дни бяха проведени семинари с активното участие на младите хора, а един от който беше на тема „Обучения и развитие на младите хора в и извън страната“ и бяха осъществени различни неформални, спортни и образователно-развлекателни активности. Велопреход из града и околностите на Враца организира и проведе колоездачен клуб “Враца – Велообщество” с председател Angel Angelov. Младежите се включиха в неформално обучение за екипност. Като част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ беше проведена дискусията за „Обучения и развитие на младите хора в и извън страната“ и неформалното обучение за екипност са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.