НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - Youth Center Vratsa

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Неформалните дейности и обучения, които екипа на Младежки център – Враца провежда са базирани на методите на неформалното образование. Младежите имаха възможността да се включат в редица неформални обучения, информационни и работни срещи, и работилници.
Младежки център – Враца организира неформални инциативи на теми “ Интернет зависимост“; „Здравословно хранене – дискусия за или против хранителните добавки и анаболни стероиди“; Организират се информационни срещи за промотиране клуб “Младите хора на Враца” и също такава за представяне възможностите за включване към фондация “Заедно в час”. Работилница за изготвяне на мартеници. Обучение „БЕЗ ПЛАН” с цел създаване на капацитет от млади хора, които да развият умения за създаване и провеждане на събития.
Останалите неформални дейности и обучения на теми: „Агресията сред младите хора“; „Превенция на ранните сексуални контакти“; „Мотивация за продължаване на образованието“; „Правата на човека“; „Моето място сред природата“; „Хигиена на храненето и лична хигиена“ бяха проведени, а някои от тях продължават да се провеждат на територията на учебни заведения, публични и обществени места (парк Леденика, местността Боров камък, Младежки еко лагер – с.Очин дол, Манастирски дол, клубове и читалища). В тази годишната Лятна младежка академия се проведоха неформални обучения в партньорство с Mindhub Vratsa, където най-малките младежи се учиха да програмират по един забавен и интересен начин. Осъществиха се обучение за емоционална интелигентност и workshop за огнено изкуство, организиран от FireLab.