Нека вдигнем левела! Вярваме, че ще успеем, но ЗАЕДНО - Youth Center Vratsa

Нека вдигнем левела! Вярваме, че ще успеем, но ЗАЕДНО

Нека вдигнем левела! Вярваме, че ще успеем, но ЗАЕДНО!

Екипът на Младежки център – Враца от години наред има отношение към опазването на околната сред , кампаниите свързани с екологични акции, преобразяване на градски пространства и превантивни действия, чрез креативни послания и табели насърчаващи хвърлянето на отпадъци в регламентираните за това места.

Освен пластмасовите капачки, които вече 5. година младежките работници събират, пред тях се открива още едно предизвикателство, за което търсят бъдещи съмишленици.

Младежките работници вярват, че стъпка след стъпка ние като общество бихме могли да растем и да даваме добър пример на подрастващите и на младите хора в града. Така както заедно започнахме да отделяме внимание на пластмасовите капачки и старателно събирахме една след една, същото бихме могли да сторим и с пластмасовите шишета, които влизат в ежедневието ни всеки ден.

Имаме удоволствието да ви съобщим, че екипът на Младежки център – Враца е одобрен по проект, в който благодарение на сдружение @BG Be Active с финансовата подкрепа на Coca Cola Foudation ще бъдем партньори по проект „Партньорство за красива и чиста България“ част от програма _Място България, координирана от сдружение БГ Бъди Активен – гр. Пловдив.

Проектните дейности ще се осъществят в период от една година, а в активностите, които младежките работници предвиждат да се реализират, трябва да се включат младежи на различна възраст. Три училища на територията на гр. Враца ще имат възможността да бъдат основни партньори в проекта и учениците им да бъдат включени в дейности, които младежките работници предвиждат:

-Участие в национална кампания „Искам да съм полезен – рециклирай ме“, чрез инсталиране на „шишеяди“ в двора на партниращите учебни заведения и ежемесечно събиране на пластмасовите шишета от „шишеяда“. В края на годината сумата от събраните шишета ще бъде разпределена към училищата, събрали най-много пластмаса, а чрез нея ще имат възможност да реализират свои идеи свързани с екологична насоченост или физическа активност.

-Облагородяване на публично младежко пространство „Якото място“ създадено през 2017г. в рамките на проект „_Място“.

-Реализиране на две състезания по почистване и инсталиране на кофи за отпадъци на ключови обществени градски пространства, изработени с участието на младежи –доброволци.

-Провеждане на неформално обучение по тема свързана с вандализма и начините за справяне, посредством генериране на креативни идеи и методи от младежи.

Вярваме, че активността е добродетелят „виновник“ за положителните резултати, които всички постигаме. Следете нашата страница във фейсбук за новини относно дейностите по проекта, които ще стартират през месец април.

Напишете коментар