На 9.09.2021 г. Тихомир Машов – експерт по "Младежки дейности" от Младежки Център - Враца участва в конференция за дигитална медийна грамотност - Youth Center Vratsa

На 9.09.2021 г. Тихомир Машов – експерт по „Младежки дейности“ от Младежки Център – Враца участва в конференция за дигитална медийна грамотност

На 9.09.2021 г. Тихомир Машов – експерт по „Младежки дейности“ от Младежки Център – Враца участва в конференция за дигитална медийна грамотност . На срещата се представиха резултатите от дейностите по проекта и разработения практически пътеводител . Пътеводителската книга е насочена към учители, педагогически съветници, директори, младежки работници и други заинтересовани страни. Книгата включва 13 обучителни модула на различни теми. Те са систематизирани в наръчник, осигуряващ набор от неформални дейности, които могат да се използват при работа с младежи. Целта е участниците в модулите да придобият умения като социално предприемачество, медийна и дигитална грамотност, работа в екип, вземане на решения, критично мислене и други. В конференцията взеха участие представители на Националната мрежа на младежките центрове – Пловдив, Враца, Стара Загора и Добрич, Община Пловдив, Фондация „Приложни изследвания и комуникация“, Norsensus Mediaforum, които са партньори в изпълнението на проекта и Фонд Активни граждани България.

27271 ShareLikeCommentShare

Напишете коментар