На 9. и 10. април в сградата на Младежки център - Враца се проведе превантивна кампания от хазартна зависимост "Заложи на себе си" - Youth Center Vratsa

На 9. и 10. април в сградата на Младежки център – Враца се проведе превантивна кампания от хазартна зависимост „Заложи на себе си“

На 9. и 10. април в сградата на Младежки център – Враца се проведе превантивна кампания от хазартна зависимост „Заложи на себе си“. В събитието се включиха младежите от следните училища от гр. Враца – ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“ , ПГ „Димитраки Хаджитошин“, ПЕГ „Йоан Екзарх“, ППМГ „Акад. Иван Ценов“, ИОУ „Васил Левски“, ПГТР. Учениците имаха възможността да се запознаят с д-р Десислава Безинска-Шеинкова и с г-н Пламен Йотински.

Д-р Шеинкова сподели с аудиторията повече за своята работа като доктор по „Психология на труда и професионална психодиагностика“ и за дейността си в създадения от нея Център за работа с хазартна зависимост „Психоника“ в гр. София, в който се провеждат консултации и индивидуални терапии. Освен това разказа пред младежката аудитория за издадената от нея книга „Заложен живот“.

Г-н Пламен Йотински говори за своите пороци, с които се е борил в продължение на 20 години. Днес той има собствен Център за лечение на зависимости „I A.M. WAY“, в който се осъществява високопрагова терапия, рехабилитация и резидентна грижа на хора, които злоупотребяват или са зависими към психоактивни вещества-наркотици, алкохол, медикаменти, както и към хазарт и интернет. През него са минали г-н Николай Петров и г-н Станислав Атанасов, които говориха също пред младежите за премеждията свързани с различните зависимости и как г-н Пламен Йотински им е помогнал да се откъснат от порочния си начин на живот.

Екипът на Младежки център – Враца е изключително благодарен на д-р Десислава Безинска-Шеинкова, г-н Пламен Йотински, г-н Николай Петров и г-н Станислав Атанасов за участието им и за съветите и информацията, която споделиха.

Превантивна кампания от хазартната зависимост „Заложи на себе си“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар