На 30. април в Младежки център - Враца се проведе събитието „Renew, Reuse, Revamp“ (A workshop on sustainable fashion remaking) - Youth Center Vratsa

На 30. април в Младежки център – Враца се проведе събитието „Renew, Reuse, Revamp“ (A workshop on sustainable fashion remaking)

На 30. април в Младежки център – Враца се проведе събитието „Renew, Reuse, Revamp“ (A workshop on sustainable fashion remaking). То се осъществява като част от младежките инициативи „Създаваме заедно“ и е свързано с модния дизайн и кръговата икономика.Тя ни учи да преосмисляме начина, по който произвеждаме, използваме и изхвърляме стоки.Целта на работилницата е младите хора да разберат, че вместо да изхвърят дрехите си, те могат да ги превръщат в ресурси, които да бъдат рециклирани и използвани отново. Това ще помогне да се намали човешкият отпечатък върху околната среда и ще доведе до спестяване на енергия и суровини. Работилницата ще се проведе в 3 отделни модула в няколко различни дни, като първият беше на 30. април.

Събитието е част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“ по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар