На 3 юни в парка зад паметника на Христо Ботев се проведе младежката дискусия във връзка "Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи" - Youth Center Vratsa

На 3 юни в парка зад паметника на Христо Ботев се проведе младежката дискусия във връзка „Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи“

На 3 юни в парка зад паметника на Христо Ботев се проведе младежката дискусия във връзка „Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи“. На нея бяха представени междинните резултати от анкетното проучване по тази тема, а отделно и обобщението на младежките решения на проблемите на град Враца, които бяха генерирани по време на младежката инициатива „Младежки будилник“, организирано съвместно със сдружение „Нов Път “.

Напишете коментар