На 27. април се проведе отново онлайн среща на младежи от клуб по настолни игри "All A-Board Games Vratsa", който е част от Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

На 27. април се проведе отново онлайн среща на младежи от клуб по настолни игри „All A-Board Games Vratsa“, който е част от Младежки център – Враца

На 27. април се проведе отново онлайн среща на младежи от клуб по настолни игри „All A-Board Games Vratsa“, който е част от Младежки център – Враца. На нея се коментира напредъка по поставените задачи, във връзка със събитието „Board Game Jam“ , което е част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“ 2021 г. Очаквайте в скоро време повече информация относно събитието и самата програма.

Младежките инициативи по „Създаваме заедно“ 2021 г. са част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар