На 22. март се проведе онлайн среща на Националната мрежа на младежките центрове (НММЦ) - Youth Center Vratsa

На 22. март се проведе онлайн среща на Националната мрежа на младежките центрове (НММЦ)

На 22. март се проведе онлайн среща на Националната мрежа на младежките центрове (НММЦ). На нея Младежки център – Враца, който е председателят й за 2022 г., представи своята програма от събития за тази година, свързани с НММЦ. Проведе се обширна и интересна дискусия, в която се включиха всички нови и стари младежки центрове от страната, както и представители на МОН. Благодарим на всички за активното участие и за отделеното време!

Напишете коментар