На 21. март се проведе поредната онлайн работна среща между екипите на Младежки център - Враца и Младежки център - Тимишоара - Youth Center Vratsa

На 21. март се проведе поредната онлайн работна среща между екипите на Младежки център – Враца и Младежки център – Тимишоара

На 21. март се проведе поредната онлайн работна среща между екипите на Младежки център – Враца и Младежки център – Тимишоара. На нея присъстваха и представители от община Враца. На срещата бяха обсъдени датите за осъществяване на младежкия обмен и извършването на работно посещение през април в Младежки център – Тимишоара. Коментирана беше работата по наръчника “Participatory art”. Обсъдени бяха вариантите за осъществяване на съвместни дейности, които са насочени към ангажиране на младежи от Враца в дейности по програма Еразъм+, реализирани от Младежки център – Тимишоара. Бяха разгледани и възможностите Младежки център – Враца, съвместно с колегите си от Тимишоара да участват в кампаниите на Съвета на Европа и да организират събития, посветени на Европейската година на младежта.

Съвместните дейности с Младежки център – Тимишоара са в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

#VratsaTimisoara

#EAAgrantsForYouth

#ParticipatoryArt

#PartnersForYout

Напишете коментар