На 20.10.2021 г. екипа на Младежки Център - Враца имаше удоволствието да се срещне с ръководството и двама младежи от Професионална гимназия по каменообработване - с. Кунино - Youth Center Vratsa

На 20.10.2021 г. екипа на Младежки Център – Враца имаше удоволствието да се срещне с ръководството и двама младежи от Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино

На 20.10.2021 г. екипа на Младежки Център – Враца имаше удоволствието да се срещне с ръководството и двама младежи от Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино. На работната среща им беше предоставена информация относно новата ни кампания за младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г. и възможността да участват в нея. В разговора се обсъдиха редица чудесни идеи, съвместни дейности и нашето позитивно отношение към тях.

Инициативата „Създаваме заедно” е финансирана по проект BGLD – 1.003 – 004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Напишете коментар