На 16. март Младежки център - Враца съвместно с Превативно - информационен център - Враца проведоха обучение, което е част от кампанията против използването на наркотиците - Youth Center Vratsa

На 16. март Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучение, което е част от кампанията против използването на наркотиците

На 16. март Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучение, което е част от кампанията против използването на наркотиците. То беше насочено към учениците от 6 и 7 клас от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“, с. Девене. Посредством методологията на неформалното учене и специално подготвена презентация и филм, младежите бяха информирани за рисковете от употребата на различни видове наркотици и упойващи вещества. Благодарим на нашите домакини и на активното включване на младежите.

Кампанията против използването на наркотиците е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар