На 15. и на 22. февруари Младежки център - Враца съвместно с Превативно - информационен център - Враца проведоха обучения - Youth Center Vratsa

На 15. и на 22. февруари Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучения

На 15. и на 22. февруари Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучения. Te са част от кампанията против използването на наркотиците с ученици от 9 „а“ и 8 „г“ от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Беше представен филм, посветен на темата. Благодарим на нашите домакини и на активното включване на младежите в дискусията.

Кампанията против използването на наркотиците е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар