На 10. октомври от 14:00 до 17:30 ч. екипът Младежки център - Враца заедно с организацията сМисъл ще проведе играта С-ПРАВОчник - Youth Center Vratsa

На 10. октомври от 14:00 до 17:30 ч. екипът Младежки център – Враца заедно с организацията сМисъл ще проведе играта С-ПРАВОчник

На 10. октомври от 14:00 до 17:30 ч. екипът Младежки център – Враца заедно с организацията сМисъл ще проведе играта С-ПРАВОчник.

Книгата-игра е с интерактивен характер, и е базирана на различни образователни, когнитивни, психологически и социални теории като: теорията за множеството интелигентности на Хауард Гарднър, теорията за учене чрез преживяване на Колб; теорията на Бандура за общуване чрез ненасилствена комуникация (ННК), допълнена с аспектите на позитивната психология; теорията на Стив Павлина за синхронизирането на личните ценности с целите ни, както и концепцията гражданско и глобално образование, в чийто център стоят младежкото включване и овластяване.

В нея се засягат 8 права, а именно:

1. Достъпа до образование;

2. Свобода на словото;

3. Право за свобода от дискриманция;

4. Право на работа и труд;

5. Право за участие в обществените процеси и дела;

6. Правото на жилище и убежище;

7. Свобода на събиране и сдружаване;

8. Достъп до здравеопазване.

#civileducation #култура #образование #happy #knowledge #справочник #photooftheday #peace #ngo #НПО #фондкултура

Можете да се регистрирате тук: https://bit.ly/46iPWrW

Напишете коментар