На 04.02. екипът на Младежки център - Враца взе участие в онлайн встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи” - Youth Center Vratsa

На 04.02. екипът на Младежки център – Враца взе участие в онлайн встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи”

На 04.02. екипът на Младежки център – Враца взе участие в онлайн встъпителна конференция на тема „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване на представители на уязвими групи”. Тя беше организира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Основната цел на проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Напишете коментар