Нашият щанд по време на Expo на младежките центрове, част от дейностите по време на обучението за младежки работници и образователни медиатори организирано по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" - Youth Center Vratsa

Нашият щанд по време на Expo на младежките центрове, част от дейностите по време на обучението за младежки работници и образователни медиатори организирано по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Нашият щанд по време на Expo на младежките центрове, част от дейностите по време на обучението за младежки работници и образователни медиатори организирано по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Заедно с колегите от Национална мрежа на младежките центрове ще мрежуваме и ще се обучаваме заедно тук до петък!

Напишете коментар