Настолни игри на английски език - Youth Center Vratsa

Настолни игри на английски език

Здравейте, приятели! 
Започна учебната година, но събитията в Младежки център – Враца не свършват. Елате на първите настолни игри на английски език, които ще се случат при нас. Те се организират от клуба по настолни игри „All-A-Board Games Vratsa“ към Центъра.

Какво означава това? 
Всички игри, обяснения и разговори ще се провеждат на английски език. Младежите няма да могат да говорят на родния си език. Събитието ще се проведе на 20. септември от 18:00 ч. в сградата на Младежкия център – Враца.
Очакваме ви! 

Събитието е част от дейностите на клуба по настолни игри „All-A-Board Games Vratsa“ към Младежки център – Враца по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Напишете коментар