Мотивационна среща с доц. Станислав Харизанов - Youth Center Vratsa

Мотивационна среща с доц. Станислав Харизанов

На 15.10. (четвъртък) от 19:20 ч. Младежки център – Враца има честта и удоволствието да Ви представи доц. Станислав Харизанов, който ще бъде първият гост на нашите Мотивационни срещи и беседи. Той е доктор и главен асистент при БАН в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии и Институт по Математика и Информатика, завършил в Jacobs University Bremen, Германия.

Събитието е част от дейностите, които екипът на Младежки център ще осъществи в рамките на стартиралия Проект BGLD – 1.003 – 0004 – С01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

Срещата с доц. Станислав Харизанов е насочена към младите хора и има за цел да им покаже какви хоризонти за реализация откриват точните науки.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар