Мотивационна беседа с гост-лектор доц. Станислав Харизанов - Youth Center Vratsa

Мотивационна беседа с гост-лектор доц. Станислав Харизанов

На 15.10.2020 г. в Младежки център – Враца се проведе първата Мотивационна среща по Проект BGLD – 1.003 – 0004 – C01 „Младежки център Враца – фактор за развитие на северозапада“ с гост-лектор доц. Станислав Харизанов. Младият учен разказа пред гостуващите младежи за любовта си към математиката и точните науки, трудностите, през които е преминал и успехите, които е покорил. На мотивационната среща бяха отправени ценни съвети за полезността от изучаването на математика и информатика, както и бъдещето на тези науки в съвременния живот и технологии.

Младежки Център – Враца отправя благодарности на доц. Харизанов за изнесената интересна беседа, както и на всички участници в мотивационната среща.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар