Младежки център - Враца спечели проект - Youth Center Vratsa

Младежки център – Враца спечели проект

Младежки център – Враца спечели проект за разширяване на дейностите си и изграждане на нова сграда. С това ще разшири обхвата от предоставяни услуги и организирани инициативи, като ще бъде изградена и нова многофункционална база. Дейностите ще се изпълняват в рамките на спечелен проект на местната администрация по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Договорът за безвъзмездната финансова помощ, чиято стойност е близо 1 600 000 лв., бе подписан от кмета Калин Каменов и министъра на образованието – Красимир Вълчев. Новата база на Младежкия център ще се обособи като пространство, където за младите хора ще можем да провеждаме обучения, занимания по интереси, както и да реализираме своите проекти и инициативи. Дейностите ще бъдат надградени, като ще се обхванат подрастващите не само от община Враца, но и деца и младежи от целия регион. Фокусът на работата на екипа ни по проекта през следващите три години е провеждането на обучения, свързани със социалното предприемачество и придобиването на нови знания и умения сред учениците, различни от тези, които получават в образователната система. Предвиждаме да се провежда активна работа с лицата от уязвими групи, като целта е да бъде осигурен достъп до качествено образование на всеки един млад човек от област Враца. Следващият етап от разширяване на работата на Центъра е активна международна дейност и реализирането на съвместни инициативи с представители на младежката общност в големите европейски държави. За последните няколко години, нашият екип е инициатор на тематични събития, в които участие вземат голяма част от младите хора в града.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар