Младежки център - Враца предоставя възможност на младите хора да се включат в процеса на формиране на младежки политики - Youth Center Vratsa

Младежки център – Враца предоставя възможност на младите хора да се включат в процеса на формиране на младежки политики

Младежки център – Враца винаги е подкрепял и предоставял възможност на младите хора да вземат думата и да участват активно в процеса на формиране на младежки политики. По този повод призоваваме всички млади хора да попълнят анкетата, няма да отнеме повече от 5 мин., а от нея  зависи бъдещето на младежта.

Попълни анкетата най-късно до 15 юни 2021г.

https://bit.ly/3alVB5s
Процесът по консултации се осъществява в рамките на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Настоящия цикъл е под наслов – цел № 8 „Пространство и участие за всички“. Консултациите се провеждат под надзора на Националната работна група по Диалога, чиито членове са както младежки организации, така и институциите вземащи решения за младежки политики. Резултатите от консултациите ще бъдат представени пред редица национални и европейски институции и организации.

Напишете коментар