Младежки център – Враца обявява 6. одобрени идеи на млади хора от областта във връзка с конкурса за младежки инициативи "Създаваме заедно" 2021 г. - Youth Center Vratsa

Младежки център – Враца обявява 6. одобрени идеи на млади хора от областта във връзка с конкурса за младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г.

Младежки център – Враца обявява 6. одобрени идеи на млади хора от областта във връзка с конкурса за младежки инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г. В таблицата по-долу са посочени резултатите на инициативите, които ще получат финансиране на стойност 500 лева. Отделно са публикувани неодобрените идеи и на тези, които не отговарят на всички условия, заложени в статута на „Създаваме заедно“ 2021 г. и не подлежат на оценяване. Иницитивите бяха разгледани в рамките на ден от младежи с опит в доброволчеството и от младежки работници от Центъра.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г. са част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар