Младежки център – Враца обявява 15-те одобрени проекта по Младежки инициативи "Създаваме заедно" - Youth Center Vratsa

Младежки център – Враца обявява 15-те одобрени проекта по Младежки инициативи „Създаваме заедно“

Младежки център – Враца обявява 15-те одобрени идеи на млади хора от областта по проекта Младежки инициативи „Създаваме заедно“. В таблицата по-долу са посочени резултатите на проектите, които ще получат финансиране в размер до 1000 лева, както и тези на неодобрените идеи. Третата категория проекти са неотговарящите на всички условия, заложени в статута на „Създаваме заедно“, които не подлежат на оценяване.

Общият брой точки на кандидатите е формиран от средноаритметичните оценки, поставени по шестобалната система, на всеки от зададените 15 въпроса във формуляра, който участниците попълваха при кандидатстването си – тоест максималният брой точки на един проект може да бъде 90, а минималният – 30.

Комисията по оценяване беше съставена от част от екипа на Центъра и младежи от града с опит в доброволчеството, които разгледаха и поставиха оценки на кандидатствалите за одобрение идеи в рамките на два поредни дни.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ са част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар