Младежки център - Враца взе участие в работна среща - Youth Center Vratsa

Младежки център – Враца взе участие в работна среща

На 9-10 май се проведе работна среща „Разработване на стратегическа рамка и пътна карта за пилотиране на програмата UPSHIFT в България“. UPSHIFT е акселератор за социални иновации, насочен към младежи от 10 до 24 години, който отключва потенциала им за създаване на осезаема промяна в техните общности.

Срещата, организирана от УНИЦЕФ България UNICEF Bulgaria в сътрудничество с Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта, събра представители на младежки центрове от различни градове, както и представители на правителството и неправителствения сектор.

Рамиз Бехбудов, Заместник-представител на УНИЦЕФ в България откри срещата заедно със Заместник-министъра на младежта и спорта, г-н Петър Младенов, и заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Наталия Митева.

UPSHIFT е преживяване за изграждане на умения, съчетаващо семинари, работа в екип, менторство и предприемачески предизвикателства. Участниците създават екипи, за да решават проблеми, които са важни за техните общности, с подкрепата на подробна учебна програма.

Напишете коментар