Младежки обмен в Младежки център -Тимишоара - Youth Center Vratsa

Младежки обмен в Младежки център -Тимишоара

От вчера до неделя част от екипа на Младежки център – Враца, заедно с 20 младежи от Враца и региона ще вземат участие в младежки обмен организиран от нашите пратньори FITT Timisoara. По време на него ще изпробваме активностите разработени в съвместния наръчник по Participatory Art.

Съвместните дейности с Младежки център – Тимишоара са в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

#VratsaTimisoara

#EAAgrantsForYouth

#ParticipatoryArt

#PartnersForYouth

Напишете коментар