Младежкият център Враца, посредством младежкия работник Никола Живков, взе участие в обучение за Диалог на ЕС по въпросите за младежта като част от подготовката за Европейската младежка конференция в Словения - Youth Center Vratsa

Младежкият център Враца, посредством младежкия работник Никола Живков, взе участие в обучение за Диалог на ЕС по въпросите за младежта като част от подготовката за Европейската младежка конференция в Словения

Младежкият център Враца, посредством младежкия работник Никола Живков, взе участие в обучение за Диалог на ЕС по въпросите за младежта като част от подготовката за Европейската младежка конференция в Словения в края на месец септември. Обучителният семинар целеше повишаване на информираността за процеса на Диалог на ЕС по въпросите за младежта на национално и европейско ниво. По време на събитието на участниците бяха представени основните идеи за стратегиране и планиране и как могат да се включат в процеса на вземане на решение. Всеки имаше възможността да представи и защити своите идеи по време на фокус групите, както и да придобие нови знания във връзка с тематиката.

Напишете коментар