Младежи изработиха нестандартни табели с еко-послания - Youth Center Vratsa

Младежи изработиха нестандартни табели с еко-послания

Продължава инициативата „Нека ни е еко“ на Клуб „Създатели“ към Младежки център – Враца.

Днес доброволци от различни клубове по интереси към Центъра заедно с нашия екип изработиха уникални превантивно–информационни табели с интересни и готини послания на екологична тематика. Младежите сами избраха надписите, с които по нестандартен начин да провокират жителите на град Враца да бъдат отговорни към опазването на околната среда и чистотата на красивата ни природа. Предстои утре готовите табели да бъдат поставени в района на велоалеята и зоната „Плажът“.

Инициативата се осъществява във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар