Миналата седмица беше наситена с прияни емоции и трупане на нови знания - Youth Center Vratsa

Миналата седмица беше наситена с прияни емоции и трупане на нови знания

Миналата седмица беше наситена с прияни емоции и трупане на нови знания! От 17. юли до 21. юли, екипът на Младежки център – Враца взе участие в обучение за младежки работници и образователни медиатори, организирано по Програма „Местно развитие намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. За тези няколко дни ние се потопихме в „Кухнята на младежката работа“ и имахме възможност заедно да учим, споделяме и трупаме нови знания. В обучението взеха участие представители на всички Младежки центрове в България част от Национална мрежа на младежките центрове. По време на него се запознахме с принципите на младежката работа; с ролите на младежките работници и образователни медиатори; споделяхме добри практики и идеи! Това беше първото от серия обучения, което цели да подкрепи екипите, работещи в Младежките центрове в България.

Благодарим на обучителния екип в лицето на Маги, Джафер, Нат и Стеф за страхотното изживяване и на Програма Местно развитие/Local Development Programme за това, че направиха възможно всичко това да се случи!

Очакваме с нетърпение следващия модул от обучението!

Напишете коментар