Между 8. и 12. септември петима доброволци и един младежки работник към Младежки център - Враца взеха участие в международен обмен, който беше организиран от Младежки център - Пловдив - Youth Center Vratsa

Между 8. и 12. септември петима доброволци и един младежки работник към Младежки център – Враца взеха участие в международен обмен, който беше организиран от Младежки център – Пловдив

Между 8. и 12. септември петима доброволци и един младежки работник към Младежки център – Враца взеха участие в международен обмен, който беше организиран от Младежки център – Пловдив. Целта на събитието беше да се изпробва разработеният от Националната мрежа на младежките центрове наръчника „Младите въздействат“ и в международна среда. В събитието взеха участие младежи от Осло, представители на Младежките центрове във Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора.

Благодарим на колегите от Младежки център-Пловдив за прекрасно организирания проект и съвместна работа.

Напишете коментар