Кръгла маса на тема "Мотивация за продължаване на образованието" с ученици, родители и учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Девене - Youth Center Vratsa

Кръгла маса на тема „Мотивация за продължаване на образованието“ с ученици, родители и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене

На 27.05.2021г. част от екипа на Младежки център – Враца проведе кръгла маса на тема „Мотивация за продължаване на образованието“ с ученици, техните родители и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене. В рамките на беседата беше проведена и забавна игра с насочени към темата въпроси, чиито най-популярни отговори участниците трябваше да отгатнат. Чрез тази активност родители, учители и деца успяха да се поставят в обувките на другия и да разберат неговата гледна точка.
Събитието се осъществи като част от дейностите на Младежки център – Враца, насочени към мотивацията за продължаване на образованието на деца и младежи, застрашени от отпадане от образователната система, които се реализират във връзка с изпълнението на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар