Конкурс „Великото яйце – заедно да украсим нашия град“ - Youth Center Vratsa

Конкурс „Великото яйце – заедно да украсим нашия град“

Здравейте, приятели!

Младежки център – Враца обявява конкурс за най-атрактивно боядисано великденско яйце „Великото яйце – заедно да украсим нашия град“!

Ако сте от Враца и обичате традиционното боядисване на яйца и най-почитания християнски празник – Великден, можете да се включите в нашето събитие, посветено на празника! А условията са следните:

 • Между 12-ти и 16-ти април заповядайте в сградата на Младежки център, за да получите своето яйце от стиропор;
 • Изрисувайте го заедно с вашето семейство, използвайки вашето въображение и креативност, като се придържате към великденската тематика;
 • Върнете вашето уникално и красиво яйце в Младежки център, след като станете готови с неговото изрисуване, но не по-късно от 14:00 часа на 21.04.2021г. и ще получите гарантирана награда;
 • Всички събрани яйца ще бъдат предоставени на Община Враца с цел украсяване на централната част на града, където всички наши съграждани ще могат да им се насладят;
 • Участващите в конкурса яйца ще бъдат фотографирани, а на 23.04.2021г. снимките ще бъдат публикувани на сайта на Младежки център – Враца, както и на нашата страница във Facebook: https://www.facebook.com/youth.center.vratsa ;
 • От 23-ти до 14:00 часа на 30-ти април публикуваните на Facebook страницата ни снимки ще събират вашите like-ове, а тримата участници, събрали най-много от вашите симпатии, ще бъдат големите победители от конкурса, за които, разбира се, сме предвидили страхотни награди!

Пълните условия на конкурса можете да прочетете тук:

СТАТУТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗРИСУВАНЕ НА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ НА ТЕМА:

„ВЕЛИКОТО ЯЙЦЕ – заедно да украсим нашия град”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Тема:  ,, Великото яйце – заедно да украсим нашия град”

Организатор: „Звено център за младежки дейности” гр. Враца (МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ВРАЦА)

Конкурсът за боядисване на великденско яйце „Великото яйце – заедно да украсим нашия град” е посветен на семейството и традициите, свързани с най-големия християнски празник – Великден!

Основна  цел:

Запознаване и съхранение на семейните традиции, свързани с най-големия християнски празник – Великден, както и с празничното боядисване на яйца.

Конкретни цели:

 • Децата, младежите и по-възрастните членове на техните семейства от града да бъдат ангажирани и да се възроди интересът им към семейните традиции, свързани с Великден;
 • Стимулиране творческите заложби и изяви на участниците, свързани с боядисването на яйца за празника;
 • Украсяване на централната част на града с авторските яйца на участниците в конкурса;
 • Провокиране на креативно мислене у участниците.

Участници:  

В Kонкурса могат да участват всички желаещи жители на град Враца, без оглед на възрастови или други ограничения.

II. РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в Kонкурса за боядисване на великденско яйце на тема: „Великото яйце – заедно да украсим нашия град”, имат всички жители на град Враца без ограничения при следните условия:

 1. Всеки участник да вземе от сградата на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, ул. „Иван Андрейчин“ №2, 1 брой стиропорено яйце, предоставено от екипа на Центъра за целите на конкурса в периода от 09:00 часа на 12.04.2021г. до 17:00 часа на 16.04.2021г.;
 2. При получаването на яйцата участниците да предоставят следните данни: трите си имена, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка);
 3. Украсяването на яйцата да бъде с авторство на регистрирания участник лично или с участието на членове на неговото семейство, без тяхното боядисване да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;
 4. Участниците следва да върнат взетото яйце, след като са приключили с неговото украсяване, в сградата на Центъра в удобно за тях време съобразно работното време на Младежки център – Враца, но не по-късно от 14:00 часа на 21.04.2021г.;
 5. Всички върнати яйца, участващи в Конкурса, ще бъдат предоставени на Община Враца с цел украсяването на централната градска част по случай отбелязването на празника, планирано да бъде осъществено на 24.04.2021г.;
 6. Яйцата, участващи в Конкурса, ще бъдат фотографирани от екипа на Младежки център – Враца, като снимките ще бъдат включени в специално създаден за целта албум със заглавие „Великото яйце – заедно да украсим нашия град“. Албумът ще бъде публикуван на сайта и страницата във Facebook на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца на 23.04.2021г.;
 7. За снимките на участващите в конкурса яйца ще може да се гласува онлайн чрез харесвания на фотографиите на страницата във Facebook на Центъра в периода от публикуването му на 23.04.2021г. до 14:00 часа на 30.04.2021г.

Обявяване на резултати:

На 30.04.2021г., след приключване на онлайн гласуването, ще бъдат обявени трима победители, събрали най-много харесвания на снимките, изобразяващи техните изрисувани великденски яйца.

Изисквания към изрисуваните яйца:

 1. Творбите да отговарят на темата;
 2. Украсяването на яйцата да бъде с авторство на регистрирания участник лично или с участието на членове на неговото семейство;
 3. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които са:
 4. извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми;
 5. невърнати в сградата на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца в срок и според горепосочените условия.


III. НАГРАДЕН ФОНД:

Предвидени са предметни награди, които ще бъдат разпределени между авторите на трите яйца, чиито снимки са събрали най-много харесвания до изтичане на посочения срок, съответно за първо, второ и трето място.

На всички участници ще бъдат връчени и награди за участие при предаването на яйцата в сградата на Центъра.

В периода 04 – 05.05.2021г. организаторът ще се свърже с тримата победители, излъчени чрез генерираните харесвания на снимките на творбите им във Facebook, на предоставените от тях телефони за обратна връзка, за да бъде уточнено награждаването им.

Връчването на големите награди за първо, второ и трето място от Конкурса ще се състои на 07.04.2021г. в сградата на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца.

IV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПУБЛИЧНОСТ:

С участието си в Конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

С включването си в Конкурса, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата и сайта на Звено „Център за младежки дейности“ – Враца с цел обявяване на авторството на участващите и печелившите в Конкурса творби.

Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила.

V. АВТОРСКИ ПРАВА:

С участието си в Конкурса авторите предоставят правата върху украсените от тях яйца за използването им с нетърговски цели от Звено „Център за младежки дейности“ – Враца.

VI. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в Конкурса, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ:

Организаторът си запазва правото да променя условията за провеждане на Конкурса по всяко време и по своя преценка.

За справка и допълнителна информация:

 • Младежки център – Враца, адрес: ул. ,,Иван Андрейчин”№2
 • e-mail за връзка: youthcenter_vr@abv.bg
 • Тел: 0876 964 442

                                                                                    Цветелина Теофилова

                                                                          /директор на Звено

„Център за младежки дейности“

– Враца/                                                               

Напишете коментар