КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ - Youth Center Vratsa

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Екипът на Младежки център – Враца предоставя възможности и условия за провеждане на клубове по интереси, ръководени както от младежките работници, така и от външни лица.

Клуб „Младежко развитие и предприемачество“ предлага на младежите различни дейности, с формална и неформална насоченост в сферата на културния туризъм, като ги включва в местни занаятчийски работилници, екскурзоводски програми и обиколки, които се провеждат от партньори в лицето на експерти от РИМ – Враца и Природозащитен център „Натура” към дирекция на ПП „Врачански Балкан. Участниците в клуба по този начин изграждат умения и знания за презентиране на местното културно-историческо наследство пред техни връстници, с цел развитието на една от приоритетните сфери на община Враца, а именно културния туризъм. Проведоха се занимания по спортно ориетиране и рафтинг. На 17 и 23 август 2021 г. екипът на Младежки център – Враца, съвместно с неговите клубове „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ и заедно с Регионален исторически музей – Враца подготвиха приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“ в местността прохода „Вратцата. Това беше част от лятната програма на Центъра. Младите хора отделно участваха в клип на Центъра за лозарството и винарството.

Клуб „Спортна анимация и туризъм“ има за цел участниците в него да придобият и подобрят практични умения в сферата на спортните занимания и туризма и привличането на съмишленици в тези начинания. На 17 и 23 август 2021 екипът на Младежки център – Враца, съвместно с неговите клубове „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ и заедно с Регионален исторически музей – Враца подготвиха приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“ в местността прохода „Вратцата“. Това беше част от лятната програма на Центъра. Има занимания по йога и табата за младежи. На 22 ноември 2021 г. две от момичета от клуба – Geri Pelovska и Ива Митова се ключиха във видео, с което те показаха и разказха за две от най-интересните сгради във Враца – Кулата на Мешчиите и Кулата на Куртпашови. На 10 януари 2022 г. младежите от клуба се включиха в клип, който цели да мотивира повече млади хора да се движат и спортуват! В края на март в заниманията по табата и йога на клуба по „Спортна анимация и туризъм“ се включиха 15 младежи от Враца, София, Благоевград, Пловдив и др. във връзка с първият “МЛАДЕЖКИ УИКЕНД” за 2022 г. Той беше организиран съвместно със сдружение „Фуутура“.

Клуб „Влогър“ ще има за цел да проучва интересите и нагласите на младите хора, тяхната гражданска и социална ангажираност, активност и мнение на различни теми, въвличайки ги в дискусии и споделяне на личен опит и преживявания. Начина на провеждане на заниманията ще бъде под формата на предварително заснет и записан подкаст, който ще бъде публикуван след това в социалните мрежи. Идеята е младите хора да припознаят включването си в подкастите от Младежки център- Враца,  като място и начин, чрез който могат да бъдат чути от повече хора, да споделят своята гледна точка, да натрупат опит в говоренето пред публика и медии, както и да разширят своята социална среда. Подкастът като форма на съдържание в социалните мрежи е предпочитан от младите хора, които биха искали да създават ангажиращ контент, чрез който могат да на привлекат свои последователи, които в последствие също да бъдат включени в подкастите.Желаещите да се включат в клуб „Влогър“ ще бъдат младежи, които припознават в себе си интерес към медийното съдържание, комуникативност, креативност, интерес към монтирането и обработването на видеа, отворени и експресивни личности по различни теми и готови да изслушат различните гледни точки. Чрез осъществяването на подкастите с младежи ще имаме за цел да поставим теми за обсъждане, които да повишат интереса от страна на младите хора към, мисията, целите и дейността на Младежки център – Враца, както и да повишим интереса по теми, касаещи създаването на политики за младите хора, някой от тях: „Животът в училище”, „Правото на мнение”, „Продължаване след средно  образование”, „Ранно отпадане от училище”  „Здравето на младите хора”, „Младите и наркотиците”, „Спортът и младите” „Младите хора и интернет”, „Младите и агресията” и много други.

Със своята дейност „Activity Lab“ цели посредством разнообразни методи участниците да усвоят меки умения за работа в екип, добра комуникация и координация помежду си, също така да развият своята опорно-двигателна система. Активностите, които се осъществяват подпомагат ранното физическо, психическо и емоционално развитие на децата и младежите. Важна част от дейностите му са и тематични образователни куизове, които организира.

Клуб „Настолни игри“ е възможност на младите хора да подобрят своите социални умения и контакти, ще общуват заедно, работят по отбори и ще имат важна роля в процеса на организирането на турнири. Младежите се събират редовно за разиграването на различни типове игри, които подобряват не само техните аналитични умения, но и тези за работата им в екип.

Клуб „Таланти“ е място, в което младежите имат свободата да покажат своя талант и заложби. Подходящото оборудване на Центъра дава възможност за събития и концерти, в които младите хора да се изявят и да покажат своя талант. Тук развива своята дейност огнената група FireLab, която е съставена изцяло от младежите на град Враца, който се включиха в шоуто на Николаос Цитиридис , после проведе „Искрите на древния огън“ и след това се включи във Фестивала на приключенията във Врачански балкан и после в Лятната програма на Центъра.

Клуб „Японска култура“ има за цел да развие в младите хора интерес към бита, културата, литературата и музиката на японския народ, също така умения за общуване на чужд език, както и работа в мултикултурна среда. Посредством участието си в неговите дейности младежите ще разширят своя кръгозор за света и ще споделят новите знания с хората край себе си.

Клуб „Корейска култура“ има за цел да даде пространство на младежи с интерес към корейската култура, музика, изкуство и бит да се събират и да обменят знания в тази област. Те ще имат възможността да организират заедно различни тематични събития, които да привнесат нов цвят на младежкия живот в град Враца.

Клуб „Създатели“ има за цел да събере доброволци, чиито усилия ще бъдат насочени в обособяването и развитието на младежки пространства в други населени места, които да бъдат поле за изява и организиране на младежки събития и дейности. Те създадоха мястото „Плажът“ в началото на с. Згориград през отделните месеци. Отделно направиха и окачиха табелки с еко насоченост на няколко възлови места в град Враца през различните месеци.

Клуб „Нека ни е еко“ е един от новосформираните клубове към Младежки център – Враца и както името подсказва е насочен към реализиране на различни дейности и инициативи с екологичен характер с цел опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци. В него участват младежи и доброволци към Центъра, които имат желание, интерес и отговорност към опазването на заобикалящата ни среда и красивата ни природа.

Клубовете са част от проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.