КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ - Youth Center Vratsa

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Екипът на младежкия център предоставя възможности и условия за провеждане на клубове по интереси, ръководени както от младежките работници, така и от външни лица.

Клуб “Младежко развитие и предприемачество” ще предложи на младежите различни дейности, с формална и неформална насоченост в сферата на културния туризъм, представяйки и включвайки се в местни занаятчийски работилници, екскурзоводски програми и обиколки, които ще бъдат провеждани от партньори в лицето на експерти от РИМ – Враца и Природозащитен център „Натура” към дирекция на ПП „Врачански Балкан, чрез които участниците в клуба ще изградят умения и знания за презентиране на местното културно историческо наследство, пред техни връстници, с цел запознаване и участие в развитието на една от приоритетните сфери на община Враца, а именно културен туризъм.

Клуб „Спортна анимация” ще има за цел участниците в него да придобият и подобрят практични умения в сферата на спортните занимания и привличането на съмишленици в активния и здравословен начин на живот.

Създаване на „Училище за родители“.

Клуб „Настолни игри“, който ще даде възможност на младите хора да подобрят своите социални умения и контакти, ще общуват заедно, работят по отбори и ще имат важна роля в процеса на организирането на турнири. Посредством разиграването на различни типове игри те ще подобрят не само своите аналитични умения, но и уменията за работа в екип и представяне пред хора.

Клуб „Таланти” ще бъде място, в което деца и младежи ще имат свободата да покажат своя талант и заложби. Чрез осигуряването на подходящото оборудване, екипът на центъра ще осъществи форуми, събития и концерти, в които младите хора ще имат поле за изява и място в което да покажат своя талант.

Клуб „Дебати” ще има за цел участниците в него да представят няколко дебата по обществено значими теми, свързани с младите хора. Чрез провеждането на дейности в клуб „Дебати” младите хора ще развият умения за общуване, справяне с конфликти ситуации, овладяване на агресивно поведение, правилен начин на израз и провеждане на преговори, както и изграждане на толерантност и приятелски взаимоотношения. Посредством участието с в този клуб младежите ще развият своята активна гражданска позиция и ще се научат да лобират и отстояват каузите, за които се борят.

Клуб „Създатели” ще има за цел да събере доброволци, чиито усилия ще бъдат насочени в обособяването и развитието на младежки пространства в други населени места, които да бъдат поле за изява и организиране на младежки събития и дейности.