КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ - Youth Center Vratsa

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Екипът на Младежки център – Враца предоставя възможности и условия за провеждане на клубове по интереси, ръководени както от младежките работници, така и от външни лица.

Клуб “Младежко развитие и предприемачество” предлага на младежите различни дейности, с формална и неформална насоченост в сферата на културния туризъм, като ги включва в местни занаятчийски работилници, екскурзоводски програми и обиколки, които се провеждат от партньори в лицето на експерти от РИМ – Враца и Природозащитен център „Натура” към дирекция на ПП „Врачански Балкан. Участниците в клуба по този начин изграждат умения и знания за презентиране на местното културно-историческо наследство пред техни връстници, с цел развитието на една от приоритетните сфери на община Враца, а именно културния туризъм. Проведоха се занимания по спортно ориетиране и рафтинг. На 17 и 23 август 2021 г. екипът на Младежки център – Враца, съвместно с неговите клубове „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ и заедно с Регионален исторически музей – Враца подготвиха приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“ в местността прохода „Вратцата. Това беше част от лятната програма на Центъра. Младите хора отделно участваха в клип на Центъра за лозарството и винарството.

Клуб „Спортна анимация и туризъм” има за цел участниците в него да придобият и подобрят практични умения в сферата на спортните занимания и туризма и привличането на съмишленици в тези начинания. На 17 и 23 август 2021 екипът на Младежки център – Враца, съвместно с неговите клубове „Спортна анимация и туризъм“ и „Младежко развитие и предприемачество“ и заедно с Регионален исторически музей – Враца подготвиха приключенската игра „Търсачите на забравени елементи – огън, вода, въздух, земя и любов“ в местността прохода „Вратцата“. Това беше част от лятната програма на Центъра. Има занимания по йога и табата за младежи. На 22 ноември 2021 г. две от момичета от клуба – Geri Pelovska и Ива Митова се ключиха във видео, с което те показаха и разказха за две от най-интересните сгради във Враца – Кулата на Мешчиите и Кулата на Куртпашови. На 10 януари 2022 г. младежите от клуба се включиха в клип, който цели да мотивира повече млади хора да се движат и спортуват! В края на март в заниманията по табата и йога на клуба по „Спортна анимация и туризъм“ се включиха 15 младежи от Враца, София, Благоевград, Пловдив и др. във връзка с първият “МЛАДЕЖКИ УИКЕНД” за 2022 г. Той беше организиран съвместно със сдружение „Фуутура“.

„Училище за родители“ е насочено към родители на деца от 3-годишна и до 6-годишна възраст. На първото събитие те се запознаваха с предизвикателствата, които предстоят при адаптацията на децата в детската градина и какво да очакват в тази насока. Разглежа се и темата като видовете опозиционно поведение в тази възраст и как най-ефективно да се справяме с него. На следващо събитие родителите се запознаха с подходящи начини и техники за поощрения и санкционирания на децата в ранна възраст.

Клуб „Настолни игри“ е възможност на младите хора да подобрят своите социални умения и контакти, ще общуват заедно, работят по отбори и ще имат важна роля в процеса на организирането на турнири. Младежите се събират редовно за разиграването на различни типове игри, които подобряват не само техните аналитични умения, но и тези за работата им в екип.

Клуб „Таланти” е място, в което младежите имат свободата да покажат своя талант и заложби. Подходящото оборудване на Центъра дава възможност за събития и концерти, в които младите хора да се изявят и да покажат своя талант. Тук развива своята дейност огнената група FireLab, която е съставена изцяло от младежите на град Враца, който се включиха в шоуто на Николаос Цитиридис , после проведе „Искрите на древния огън“ и след това се включи във Фестивала на приключенията във Врачански балкан и после в Лятната програма на Центъра.

Клуб „Дебати” има за цел да развие в младите хора умения за общуване, справяне с конфликти ситуации, овладяване на агресивно поведение, правилен начин на израз и провеждане на преговори, както и изграждане на толерантност и приятелски взаимоотношения. Посредством участието с в този клуб младежите ще развият своята активна гражданска позиция и ще се научат да лобират и отстояват каузите, за които се борят.

Клуб „Създатели” има за цел да събере доброволци, чиито усилия ще бъдат насочени в обособяването и развитието на младежки пространства в други населени места, които да бъдат поле за изява и организиране на младежки събития и дейности. Те създадоха мястото „Плажът“ в началото на с. Згориград през отделните месеци. Отделно направиха и окачиха табелки с еко насоченост на няколко възлови места в град Враца през различните месеци.

Клубовете са част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.