Кампания по случай 10. декември - Youth Center Vratsa

Кампания по случай 10. декември

По повод предстоящият Международен ден за правата на човека, който се отбелязва по традиция на 10-ти декември, екипът на Центъра стартира кампания сред младите хора на тема: „Правата на човека“. В програмата със заложени активности целим да запознаем по интересен начин младежите с Всеобщата декларация за правата на човека. Изхождайки от необходимостта им в ситуации и моменти, в които поставяме участниците, решавайки казуси и поставяйки ги в различни групи за дискусии, в които да приоритизират, както материалните, така и нематериалните си нужди в кризистни ситуации. Чрез диалогичност, както в упражненията, така и в реалния живот участниците се убедиха, че компромисите са всъщност ключът към това да бъдат спазени техните права и начин, чрез който може те да не нарушат чуждите такива.

Кампанията на тема: „Правата на човека“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар