КАМПАНИИ - Youth Center Vratsa

КАМПАНИИ

Кампаниите които екипа на Младежки център – Враца осъществява и ще продължава да го прави са насочени, към младежите на възраст между 15-19 години, като трибуна за осъществяване на дейностите и достигане до таргет групата е, чрез успешното партньорството с учебните заведения на територията на област Враца. Достигането на младежите до 29 годишна възраст, е чрез провеждането на кампании на публични места в централната градска част, както и със мероприятия с отворен характер. По този начин сме сформирали 2-ва типа кампании, такива които провеждаме в учебни заведения и такива, които провеждаме на публични места и отворени събития.
Публични места: – Кампания Св.Валентин и Трифон Зарезан”; „Превенция на туберкулозата“; „Отговорно родителство“; „Превенция на отпадането на младежи от образователната система“;
Училища: – „Не мълчи, не крещи – говори” – превенция на насилието; Интернет пристрастяване; Трафик на хора; „А ти познаваш ли опасността?”; „Лице в лице с опасността в действителността – превенция на наркоманиите; „Отговорно родителство”;
Младежки център – Враца и екипа от младежки работници и ромски медиатори активно взима участие в провеждането на международната кампания на Съвета на Еропа „Не на езика на омразта”, като нейни съмишленици и разпространители проведохме инициативи имащи за цел промотиране на правата на човека онлайн в дните като: 8. март – Международен ден на жената, 8. април – Международен ден на ромите; 22. юли – Европейски ден на жертвите на престъпления от омраза; 10. декември – Международен ден за правата на човека. Младежки център – Враца се включи в благотворителния базар за малката Сияна от Враца и след това се включи с дарение в кампанията на дамите от сдружение „Бъди добър, прави добро“. Дарението включваше детски играчки, дрехи и ръчно изработени сувенири, които ще бъдат от полза за предстоящите на сдружението кампании. Eкипът ни се включи и в кампанията „Капачки за бъдещето“. Младежки център – Враца взе участие в проекта „Мрежа за младежко лидерство“. Младежки работник от Младежки център- Враца взе участие в Европейската младежка конференция в Словения.