КАМПАНИИ - Youth Center Vratsa

КАМПАНИИ

Кампаниите, които екипът на Младежки център – Враца осъществява са насочени към младежи на възраст между 15-19 години. Осъществяването на дейностите и достигане до таргет групата се постига чрез успешното партньорството с учебните заведения на територията на област Враца. Достигането на младежите до 29 годишна възраст се осъществява чрез провеждането на кампании на публични места в централната градска част, както и чрез мероприятия с отворен характер. По този начин сме сформирали 2. типа кампании. Едни, които провеждаме в учебни заведения и такива, които провеждаме на публични места и отворени събития.
Публични места: – „Превенция на туберкулозата“; „Отговорно родителство“; „Превенция на отпадането на младежи от образователната система“;
Училища: – „Не мълчи, не крещи – говори” – превенция на насилието; Интернет пристрастяване; Трафик на хора; „А ти познаваш ли опасността?”; „Лице в лице с опасността в действителността – превенция на наркоманиите; „Отговорно родителство”;
Младежки център – Враца в лицето на екипа от младежки работници и ромски медиатори активно взима участие в провеждането на международната кампания на Съвета на Еропа „Не на езика на омразта”, като нейни съмишленици и разпространители проведохме инициативи имащи за цел промотиране на правата на човека онлайн в дните като 22. юли – Европейски ден на жертвите на престъпления от омраза; 10. декември – Международен ден за правата на човека.

Младежки център – Враца се включи отделно в благотворителния базар за малката Сияна от Враца и след това се включи с дарение в кампанията на дамите от сдружение „Бъди добър, прави добро“. Дарението включваше детски играчки, дрехи и ръчно изработени сувенири, които ще бъдат от полза за предстоящите на сдружението кампании. Eкипът ни се включи и в кампанията „Капачки за бъдещето“. Младежки център – Враца взе участие в проекта „Мрежа за младежко лидерство“. Младежки работник от Младежки център- Враца взе участие в Европейската младежка конференция в Словения.

Във връзка с отбелязването на 10. декември – Международния ден за правата на човека екипът на Младежки център – Враца се включи с направено специално за повода видео.

На 16 декември 2021 г. пристигнаха подаръците от Конвой коледни колети 2021 г., в който Младежки център – Враца се включва за втора поредна година. Благодарим на координаторите за България от Round Table 1 Sofia, без които тези подаръци нямаше да достигнат до нас. Сега на Младежки център – Враца предстои да зарадва цели 500 деца и младежи от социално слаби семейства от селата и Враца с подаръци за коледните празници. Раздаването даже вече започна, като днес бяха оставени първите подаръци на деца и младежи от селата Горно Пещене и Върбешница. След това те доставиха подаръци за децата и младежите от с. Галатин и с. Ракево. Закарани бяха и подаръци до ОУ „Васил Левски“ гр. Враца и ОУ „Горан Червеняшки“ с. Михайлово. През изминалите дни бяха раздадени подаръци в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и ОУ „Васил Левски“ гр. Враца и след това в селата Галатин и Върбешница. Същевременно по тези населени места се осъществиха и информационни срещи с младежи от съответните училища във връзка с младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г.

На 11. януари 2022 г. младежки работници от Младежки център – Враца проведоха обучения, част от кампанията „Заедно можем без омраза“ с учениците от 11. „г“ клас в ПЕГ “Йоан Екзарх“, с ръководител Ралица Тодорова в сградата на Центъра. Младежите са специалност „Аниматор в туризма“. Част от темите по време на събитията бяха посветени на екипността и комуникацията. Следващите седмици младежките работници ще продължат с дейностите и в други класове и училища. На 12. януари младежките работници от Младежки център – Враца проведоха занятия, част от кампанията „Заедно можем без омраза“ с 8. “ а“ клас от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Следващите седмици младежките работници ще продължат с дейностите и в други класове и училища. На 13. януари младежки работници от Младежки център – Враца проведоха обучения, част от кампанията „Заедно можем без омраза“ с учениците от 11. „г“ клас в ПЕГ “Йоан Екзарх“, с ръководител Ралица Тодорова в сградата на Центъра. На 26 януари младежките работници от Младежки център – Враца проведоха занятие, част от кампанията „Заедно можем без омраза“ с 8. „б“ клас от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Кампанията „Заедно можем без омраза“ е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

На 15. февруари Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучения, които са част от кампанията против използването на наркотиците с ученици от 9 „а“ от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Беше представен филм, посветен на темата.

Младежки център – Враца съвместно с Български Червен кръст – Враца проведе събитие във връзка с кампанията за „Превенция на туберкулозата“. Коментирани бяха ключови аспекти във връзка с огриначаване на болните от тази болест. Днес, заболяването е проблем не само за бедните страни, но и за почти всички развити държави от Европа и САЩ. Всяка година турбекулозата е причина за смъртта на около 2 милиона души в света. Бързото консултиране с лекар при установяване на някои от симптомите на болестта и воденето на здравословен начин на живот са най-добрата превенция. Благодарим на Български Червен кръст – Враца за активното участие. Кампанията за „Превенция на туберкулозата“ е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

На 22. февруари Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведе следващо обучение, което е част от кампанията против използването на наркотиците с ученици от 8 „г“ от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Беше представен отново филм, посветен на темата. Благодарим на нашите домакини и на активното включване на младежите в дискусията. Кампанията против използването на наркотиците е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

На 9. март младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение, което беше част от кампанията “ Мотивация за продължаване на образованието“. Занятието беше с ученици от 6 и 7 клас от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“ в с. Девене. Темите, които се коментираха бяха свързани с позитивите от продължаване на образованието след 7 клас, както и по-добрите възможности за работа и реализация при завършено средно образование и придобита професионална квалификация. Кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

На 16. март Младежки център – Враца съвместно с Превативно – информационен център – Враца проведоха обучение, което е част от кампанията против използването на наркотиците. То беше насочено към учениците от 6 и 7 клас от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“, с. Девене. Посредством методологията на неформалното учене и специално подготвена презентация и филм, младежите бяха информирани за рисковете от употребата на различни видове наркотици и упойващи вещества. Благодарим на нашите домакини и на активното включване на младежите. Кампанията против използването на наркотиците е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

На 23. март в СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово се проведе информационна кампания за „Превенция на туберкулозата“. Събитието беше организирано във връзка с отбелязването на Световния ден на борбата с туберкулозата (24.03)! Включването ни в тази кампания и отбелязването на този ден не е случайно! Врачаска област е с най-висок брой заразени на 100 000 души с туберкулоза в България. Учениците от 12 клас бяха запознати с възможностите за превенция, рисковете на това заболяване и неговите форми. Раздадени бяха и информационни материали. Остана време в контекста на зравните политики да запознаем младите хора с Конференцията за бъдещето на Европа, където те могат да дадат своето мнение, идея и желание за подобряване на здравния статус на младите хора в Северозапада. Събитието протече при голям интерес и разгорещени дискусии. Кампанията за „Превенция на туберкулозата“ е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.