КАМПАНИИ - Youth Center Vratsa

КАМПАНИИ

Кампаниите които екипа на Младежки център – Враца осъществява и ще продължава да го прави са насочени, към младежите на възраст между 15-19 години, като трибуна за осъществяване на дейностите и достигане до таргет групата е, чрез успешното партньорството с учебните заведения на територията на област Враца. Достигането на младежите до 29 годишна възраст, е чрез провеждането на кампании на публични места в централната градска част, както и със мероприятия с отворен характер. По този начин сме сформирали 2-ва типа кампании, такива които провеждаме в учебни заведения и такива, които провеждаме на публични места и отворени събития.
Публични места: – Кампания Св.Валентин и Трифон Зарезан”; Превенция на туберкулозата; Отговорно родителство; Превенция на отпадането на младежи от образователната система;
Училища: – „Не мълчи, не крещи – говори” – превенция на насилието; Интернет пристрастяване; Трафик на хора; „А ти познаваш ли опасността?”; „Лице в лице с опасността в действителността – превенция на наркоманиите; „Отговорно родителство”;
Чрез тези кампании свързани с темите които изброих, нашата работа не е свършвала до тук, напротив. Младежки център – Враца и екипа от младежки работници и ромски медиатори активно взима участие в провеждането на екшън дните от международната кампания на Съвета на Еропа „Не на езика на омразта”, като нейни съмишленици и разпространители проведохме инициативи имащи за цел промотиране на правата на човека онлайн в дните като: 8-ми Март – Международен ден на жената, тема: ,,Равенство между половете”; 8-ми Април – Международен ден на ромите; 22-ри Юли – Европейски ден на жертвите на престъпления от омраза; 10-ти Декември – Международен ден за правата на човека