Интересно обучение се проведе в МЦ - Враца - Youth Center Vratsa

Интересно обучение се проведе в МЦ – Враца

Вчера проведохме едно много интересно обучение. Никола Живков запозна едни прекрасни и активни млади хора от Мездра с основите на младежката работа и ги въведе в работата на Младежкия център. Целта на събитието беше споделяне на опит и добри практики в ангажирането на младите хора от Враца, както и създаване на активна неформална група, която да развива младежки дейности и политики в гр. Мездра. Следващата седмица ще проведем второто обучение. Благодарим им за активното участие и вярваме, че с такива прекрасни хора, младежката работа в Мездра е в добри ръце и ще се развива!

Напишете коментар