Интеврю за "Създаваме заедно" 2021г. - Youth Center Vratsa

Интеврю за „Създаваме заедно“ 2021г.

За всички, които имат интерес към младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2021г. ви представяме едно интервю, което може да даде повече светлина на възникналите във вас въпроси.
Инициативата „Създаваме заедно” е финансирана по проект BGLD – 1.003 – 004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

https://www.facebook.com/kofein.kofein.585/videos/600340901099932

Напишете коментар