Изява на клуб "Таланти" към Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

Изява на клуб „Таланти“ към Младежки център – Враца

На 22 април Преслава Първанова от клуб „Таланти“ към Младежки център – Враца взе участие в откриването на регионално състезание по професии, организирано от Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – град Враца.

Напишете коментар