Здравейте, приятели - Youth Center Vratsa

Здравейте, приятели

Здравейте, приятели! С голяма радост ви споделяме, че от 11. до 13. август се проведе събитието – „ОСЛЕН weekend” – Селски Ренесанс в с. Ослен Криводол.

То беше посветено на съживяването на българското село, както и на личностното развитие и самоусъвършенстване на всеки човек през различни дейности, дискусии и работилници.

На 13. август се проведе работилница за рисуване с акварелна техника с гост-лектор Мария Георгиева. Тя се състоя в новоизграденото алтернативно младежко пространство от отбор „Ослен заедно творим“. То се осъществи като част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“. Събитието протече при голям интерес и много креативно настроение от страна на участниците в него.

Младежките инициативи по „Създаваме заедно“ са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар