Здравейте приятели, след приключването за набиране на младежки инициативи "Създаваме Заедно" 2022 в срок до 20. март 2022г. споделяме с вас пълният списък с класирането на всички идеи - Youth Center Vratsa

Здравейте приятели, след приключването за набиране на младежки инициативи „Създаваме Заедно“ 2022 в срок до 20. март 2022г. споделяме с вас пълният списък с класирането на всички идеи

Здравейте приятели, след приключването за набиране на младежки инициативи „Създаваме Заедно“ 2022 в срок до 20. март 2022г. споделяме с вас пълният списък с класирането на всички идеи. Те бяха разгледани от активни младежи и доброволци, сформирали се в комисия, която съобразно изискванията заложени в статута на конкурса за младежки инициативи „Създаваме заедно“, оцени безпристрасно, обективно, зачитайки човешките права и достойство и спзвайки необходимата поверителност на личната информация.

Припомняме, че в конкурса за младежки инициативи имаха възможност да се включат младежи от цяла област Враца. Още октомври 2021 г. започна информационната кампания, а набирането на младежки инициативи беше в срок до 10. декември 2021г. след което беше удължен до 20. март 2022г.

Екипа на Младежки център – Враца се обръща към всички участници в конкурса и най-сърцечно им благодари за участието им и прекрасните идеи за реализиране в полза на местната общност. На отборите, които не успяха да се класират им пожелаваме да не се отказват, защото с нищо не отстъпват по креативност, визионерство и готини поставени цели, следващите пъти, в които вярваме, че ще се включите отново в нашите конкурси за младежки инициативи, обръщайте повече вниамние на заложените правила в статута и изисквания към описанието на своите план-сметки.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2021 г. са част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар